Ważna informacja.

Drodzy Rodzice

Od poniedziałku 1 marca 2021 r., w związku zaistniałą w placówce sytuacją kadrową, otwieramy przedszkole w nowych ramach organizacyjnych.  Tworzymy na  cały tydzień od 1 do 5 marca 2021 r, cztery grupy. O składzie osobowym powiadomią Państwa Nauczycielki.  Wszystkie grupy będą pracowały przez cały tydzień w tym samym składzie.

Kuchnia będzie czynna. Ponieważ jednak wszyscy pracownicy kuchni przebywają na zwolnieniach lekarskich,posiłki będą przygotowywać osoby z obsługi, które, mają właściwe badania zgodne z przepisami. Dzieci będą miały zapewnione śniadania,drugie śniadania, zupę z wkładką mięsną na obiad i podwieczorek.

W  związku z tym, że pracownicy obsługi zostali przekierowani do innych obowiązków, tracą moc Procedury z dnia 12 listopada 2020 r. Jest to spowodowane brakami kadrowymi.

Od 1 marca 2021 r. Rodzice wprowadzają dzieci do drzwi grupy. Oddają je pod opiekę nauczycielki.  Odbierają je również od nauczycielki. Rodzic odbierający dziecko, w czasie wcześniejszym niż 14.30, informuje nauczycielkę oddziału o godzinie odbioru.

NOWE GRUPY

I – w dawnej 1 grupie

II – w dawnej 2 grupie

III – w dawnej 7 grupie

IV – w dawnej 6 grupie

Pierwsze piętro zostaje wyłączone.

Rodzice znajdujący się na terenie placówki zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego, tj. dezynfekcji rąk i noszenia maseczek ochronnych.

Życzymy zdrowia i bardzo prosimy o odpowiedzialne zachowanie. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci całkowicie zdrowe. Katar, kaszel, biegunka…. Dzisiaj to są niestety objawy Covid 19.

Z poważaniem

Dorota Kierzkowska