Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca – Dorota Partyka

Zastępca przewodniczącego- Przemysław Ciesielski

Skarbnik- Karolina Kurlandzka

Sekretarz- Michał Koziński

Komisja rewizyjna:

Emilia Bielicka-Bartkowska

Wojciech Mergel

Aleksandra Chmielewska