Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024 Przewodnicząca – Dorota Partyka Zastępca przewodniczącego- Przemysław Ciesielski Skarbnik- Karolina Kurlandzka Sekretarz- Michał Koziński Komisja rewizyjna: Emilia Bielicka-Bartkowska Wojciech Mergel Aleksandra Chmielewska  

UWAGA !! REKRUTACJA

  Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 Kryteria naboru Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się …