Drodzy Rodzice!
Miło jest nam poinformować iż do zespołu specjalistów naszej placówki, dołączył psycholog Karolina Majewska. Wszelkie wynikające z tego tytułu formalności będą w najbliższym czasie omawiane przez wychowawców grup przedszkolnych.  Rodziców zainteresowanych spotkaniem z psychologiem, zapraszamy do KRAINY ODKRYWCÓW, w każdy czwartek w godzinach 13:00-16:00.

                                                                                                       

                                                                                                                                                               Nidzica, ………………….…
                                                                                                                                                      (data)                

Przedszkole nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW
ul. Krzywa 7
13-100 Nidzica                                                                                                                               

                                             Zgoda na spotkania z psychologiem

Wyrażam zgodę na spotkania   ………….…………………………………………………………..

                                                                       (imię i nazwisko dziecka

z psychologiem Karoliną Majewską, w Przedszkolu numer 4 KRAINA ODKRYWCÓW
w Nidzicy oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z klauzulą informacyjną placówki.

Oświadczam, że jestem / jesteśmy jedynym prawnym opiekunem dziecka.

                                                                                                          
                                                                                                ………………………………………………………………………………..                                                                                   

                                                                                   Podpis  rodzica lub rodziców / opiekunów prawnych  
                                                                                                                      (niepotrzebne skreślić)