Praca przedszkola w dniach 29.03.-09.04.2021

Zgodnie z wprowadzonymi zapisami dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19,  Dyrektor uruchamia oddział przedszkolny na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest złożenie wniosku przez rodziców  (dziś do godziny 16:30, może być skan wysłany na pocztę przedszkola nprzedszkole4@wp.pl )  oraz wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne dziecka (do nauczyciela).

wniosek_rodzica_wzor